Πρόεδρος
1)Αργίτης Πέτρος 6
2)Καρδακάρης Σπυρίδων 1
Αντιπρόεδρος
1)Αντωνάκης Εμμανουήλ 5
2)Πέμπα Χριστίνα 1
Λευκό 1
Γραμματέας
1)Δάγλας Γεώργιος 6
Λευκό 1
Ταμίας
1)Κούρκουλου Ανθούλα 6
Λευκό 1
Αναπληρωτής Γραμματέας
1)Πέμπα Χριστίνα 6
Λευκό 1

Το ΔΣ της Ε.Γ.ΕΣΥ.Κ. διαμορφωνεται ως εξης:
Πρόεδρος : Αργίτης Πέτρος
Αντιπρόεδρος : Αντωνάκης Εμμανουήλ
Γραμματέας : Δάγλας Γεώργιος
Ταμίας : Κούρκουλου Ανθούλα
Αναπληρωτής Γραμματέας : Πέμπα Χριστίνα
Μέλος ; Καρδακάρης Σπυρίδων
Μέλος : Πολύζος Νικόλαο