Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Λεωνίδας Ρουμπάτης ανακοίνωσε ότι ολοκληρωθηκαν συγκεριμένες εργασίες και πιο συγκεκριμένα:

Ολοκληρώθηκαν εργασίες: ανακατασκευής της δεξαμενής του συστήματος εξουδετέρωσης καταλοίπων εργαστηριακών αντιδραστηρίων, επισκευής φορείων (Χειρουργείου –Τ.Ε.Π.) και τοποθέτησης δεύτερου μειωτή πίεσης οξυγόνου, συνολικού κόστους 20.000,00 €.

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση:

Ολοκληρώθηκαν εργασίες: ανακατασκευής της δεξαμενής του συστήματος εξουδετέρωσης καταλοίπων εργαστηριακών αντιδραστηρίων, επισκευής φορείων (Χειρουργείου –Τ.Ε.Π.) και τοποθέτησης δεύτερου μειωτή πίεσης οξυγόνου, συνολικού κόστους 20.000,00 €.

 

Συγκεκριμένα:

– Ανακατασκευάστηκε  η  δεξαμενή του συστήματος εξουδετέρωσης καταλοίπων εργαστηριακών αντιδραστηρίων. Το σύστημα αυτό συγκεντρώνει σε δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρητικότητας  5 m3 αποκλειστικά τα κατάλοιπα των εργαστηριακών αντιδραστηρίων, που μπορεί να είναι είτε όξινα είτε αλκαλικά. Με σύστημα αυτόματου ελέγχου του Ph  και μέσω δοσομετρικών αντλιών γίνεται εξουδετέρωση και το pH   διατηρείται στο 7 περίπου πριν οδηγηθούν στην κεντρική αποχέτευση.

– Ανακατασκευάστηκαν, ολικά, δεκαπέντε φορεία  (Χειρουργείου –Τ.Ε.Π.) από την κατασκευάστρια εταιρεία με κόστος λιγότερο από το 1/3 σε σχέση με αγορά νέων .Η ανακατασκευή των φορείων έγινε σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρούνται καινούρια.

-Τοποθετήθηκε  δεύτερος  μειωτής πίεσης οξυγόνου, καθώς από κατασκευής του το Νοσοκομείο διέθετε μόνο έναν κεντρικό μειωτή, που  σε περίπτωση βλάβης του θα υπήρχε διακοπή παροχής οξυγόνου, ενώ λόγω της  αυξημένης ζήτησης παροχής οξυγόνου, εξαιτίας της νόσου Covid -19, ο υπάρχον μειωτής λειτουργούσε οριακά όσον αφορά την εξυπηρέτηση της απαιτούμενης παροχής. Πλέον η τοποθέτηση του δεύτερου μειωτή καλύπτει τις ανάγκες της αυξημένης παροχής και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του αναφερόμενου συστήματος σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των δύο μειωτών .

 

Επίσης, γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες(οικοδομικές -κατασκευαστικές), για την τοποθέτηση δεύτερης δεξαμενής οξυγόνου, η οποία θα  δώσει την δυνατότητα διπλάσιας χρονικής επάρκειας σε  οξυγόνο.

 

 

                                      Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας